Περιγραφή

Το φορητό όργανο Haz-Scanner μοντέλο GB-2000 είναι σχεδιασμένο για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους με δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων των αιωρούμενων σωματιδίων που βλάπτουν τον πνεύμονα, του διοξειδίου και του μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μετρητή περιλαμβάνουν:

  • σταθμικό φίλτρο (gravimetric filter cassette) 25 ή 37 χιλιοστών για ταυτόχρονη δειγματοληψία για χημικές και βιολογικές αναλύσεις,
  • καταγραφή των δεδομένων και ασύρματη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο
  • εύκολο στη χρήση λογισμικό συμβατό με Η/Υ για τη δημιουργία γραφικών αναφορών
  • εναλλάξιμους αισθητήρες. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να παρέχει 12 ταυτόχρονες κρίσιμες παραμέτρους του αέρα.