Περιγραφή

Ο οίκος Castle διαθέτει όργανα μέτρησης βιομηχανικού και περιβαλλοντικού θορύβου, συστήματα μέτρησης δονήσεων, βαθμονομητές, ηχοδοσίμετρα ακριβείας και γενικής χρήσης σύμφωνα με τα πρότυπα IEC.

  • Βάσητουπροτύπου IEC61252-1993 (Personal Sound Exposure Meters).
  • Εύρος λειτουργίας 70 dB
  • Οθόνη LCD
  • Ενσωματωμένη λειτουργία data logging.
  • Βαθμονόμηση: 91.0 – 120.0 dB @ 1 KHz
  • Λειτουργεί με 1 PP3 μπαταρία 9V