Περιγραφή

Ο οίκος Castle διαθέτει όργανα μέτρησης βιομηχανικού και περιβαλλοντικού θορύβου, συστήματα μέτρησης δονήσεων, βαθμονομητές, ηχοδοσίμετρα ακριβείας και γενικής χρήσης σύμφωνα με τα πρότυπα IEC.

  • Βάσητουπροτύπου IEC61252-1993 (Personal Sound Exposure Meters)
  • Έξοδος : 94dB ή 104dB
  • Ακρίβεια 3 dB
  • Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3V, CR2032