Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Περιφέρειες ( Εθνικό δίκτυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
Υπουργεία Μεταφορών, Παιδείας, Γεωργίας

ΑΕΙ

• Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών
• Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
• Δημοκρίτειο Θράκης
• Πανεπιστήμια Κρήτης, Πειραιά, Πάτρας, Αιγαίου, Γεωπονικό
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Πολυτεχνείο Κρήτης
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου μέτρησης καυσαερίων)

ΤΕΙ

• Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Κρήτης, Κοζάνης, Λάρισας, Πατρών, Πειραιά (διάφορα όργανα)

Ερευνητικά Κέντρα

• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
• ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
• ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
• ΕΛΚΕΘΕ, ΚΑΠΕ

Υπηρεσίες, Οργανισμοί, ΔΕΚΟ

• ΔΕΗ (δίκτυο σταθμών Μεγαλόπολης, όργανα χημείου)
• ΕΑΒ (φούρνος βαφής)
• Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΥΠΑ (διάφορα όργανα)

Μεγάλες Επιχειρήσεις

• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», (συντήρηση δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
• Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.
• Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
• Ελληνικά Πετρέλαια (συντήρηση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συντήρηση οργάνων χημείου), ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Ελλάς
• Αλουμίνιον της Ελλάδος, Χαλκόρ, Cyclon

Ένοπλες Δυνάμεις, Δήμοι & Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ιδιωτικές βιομηχανίες & εργαστήρια