Κινητός Σταθμός ENVIROSYS Κινητός Σταθμός ENVIROSYS Κινητός Σταθμός ENVIROSYS

Η εταιρεία ENVIROSYS διαθέτει δικό της Κινητό Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης – Envirosys Mobile Laboratory, ο οποίος είναι διαθέσιμος προς ενοικίαση, για μετρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο κινητός σταθμός της εταιρείας ENVIROSYS διατίθεται για μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων σε αέρα, ενώ επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση των σχετικών περιβαλλοντικών εκθέσεων/ αναφοράς αποτελεσμάτων των μετρήσεων για την ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Όλοι οι αναλυτές ατμοσφαιρικής είναι πιστοποιημένος ΕΝ 15267-3: 2012. Πιο συγκεκριμένα, ο κινητός σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι εξοπλισμένος με πιστοποιημένους αναλυτές Horiba κατά EN14211:2012 για αζωτοξείδια, ΕΝ14626:2012 για μονοξείδιο του άνθρακα, ΕΝ14212:2012 για διοξείδιο του θείου και ΕΝ14625:2012 για το όζον.

Ο σταθμός διαθέτει αναλυτή με ταυτόχρονη μέτρηση των αιρούμενων σωματιδίων PM1, PM2.5, PM4, PM10. Για την μέτρηση των PM2.5 ο αναλυτής διαθέτει πιστοποίηση EN14907 και για την μέτρηση των PM10 πρότυπο EN14341.

Παράλληλα για τον κινητό σταθμό είναι διαθέσιμος αναλυτής ΑΜΑ BTEX σύμφωνα με το πρότυπο EN14662-3.

Ο μετεωρολογικός ιστός περιλαμβάνει αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης.

Ο κινητός σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνοδεύεται από σύστημα επικοινωνίας για την συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση του σταθμού τοπική καταγραφή των δεδομένων και μετάδοση αυτών στην εταιρεία μας για αποθήκευση επεξεργασία και δημιουργία των περιβαλλοντικών εκθέσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.