Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση Σταθμών Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Δικτύων καθώς και όλου του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Η εγκατάσταση των Σταθμών Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Δικτύων περιλαμβάνει:

  • Εγκατάσταση ολοκληρωμένων οικίσκων και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου
  • Εξοπλισμό οικίσκων με συστήματα πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας, αντικεραυνικής προστασίας, φωτισμού και κλιματισμού
  • Εγκατάσταση ιστών και μετεωρολογικών οργάνων
  • Εγκατάσταση rack τοποθέτησης αναλυτών
  • Εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας για συνεχή καταγραφή, μετάδοση και επεξεργασία δεδομένων