Οι μηχανικοί της Envirosys προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Βιώσιμου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού από τα αρχικά στάδια της κτιριακής σχεδίασης, η οποία περιλαμβάνει ειδική συμβουλευτική, προσομοιώσεις κτιρίων και υπηρεσίες υποστήριξης της διαδικασίας  Πιστοποίησης LEED ή/και WELL. Στόχος μας είναι η οικονομικά αποδοτική αειφόρος σχεδίαση όμορφων και εμπνευσμένων κατασκευών, η οποία αυξάνει την αγοραστική αξία του ακινήτου.

Η διεπιστημονική μας ομάδα παρέχει περιβαλλοντική αξιολόγηση των κτιρίων, συμβουλευτική για ολοκληρωμένο βιοκλιματικό σχεδιασμό και πλήρη μελέτη για την Πιστοποίηση LEED ή/και WELL. Η προσέγγιση της Envirosys έχει ως στόχο να διερευνήσει τις ενεργειακές επιπτώσεις των βασικών κριτηρίων σχεδιασμού για τη σκίαση, τη θέρμανση και την ψύξη. Συνεπώς να καθορίσει την πιθανή συνεισφορά τους στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και ακολούθως των εκπομπών CO2.

Η βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον, σχεδίαση είναι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας μας, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η λειτουργικότητα και η άνεση των ενοίκων και χρηστών των κτιρίων. Για εμάς, η ευημερία των επισκεπτών, των χρηστών και των κατοίκων είναι πρωταρχικής σημασίας, για αυτό τον λόγο στοχεύουμε στην δημιουργία άνετων και υγιεινών ζωτικών χώρων.

Η βιωσιμότητα του κελύφους του κτιρίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοση. Οι στρατηγικές μας για τον αειφόρο σχεδιασμό περιλαμβάνουν επίσης θερμική ανάλυση και ανάλυση ηλιασμού, σκίασης και φυσικού φωτισμού προκειμένου να εξισορροπηθούν οι προδιαγραφές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Στόχος είναι  η βελτιστοποίηση του κτιριακού χώρου και η ενίσχυση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Υπηρεσίες:

  • Πιστοποίηση LEED και WELL
    • Η ομάδα μας παρέχει ολική υποστήριξη για τον Αειφόρο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό καθώς επίσης παρέχει υπηρεσίες για βιοκλιματικά «πράσινα» κτίρια από το σχεδιασμό έως την κατασκευή,  με σκοπό την απόκτηση Πιστοποίησης LEED ή/και Πιστοποίησης WELL.
    • Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν την διαδικασία κατασκευής, καλύπτοντας τα πεδία των υλικών και των πόρων που χρησιμοποιούνται, τη διαχείριση αποβλήτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την αποδοτικότητα χρήσης νερού, στοχεύοντας στην καινοτόμο σχεδίαση καθώς και στην κατασκευαστική πρακτική.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ

__ΠΡΩΗΝ MINION – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | TPA | DIMAND
Στρατηγικές εφαρμογής περιβαλλοντικου συστήματος πιστοποίησης LEED, μοντελοποίηση ηλιασμού/φυσικού φωτισμού, 2022

__MOXY HOTEL (πρώην Σαρόγλειο Μέγαρο) | VITAEL, DIMAND SA
Εφαρμογή περιβαλλοντικού συστήματος πιστοποίησης LEED BD+C Hospitality v4-v4.1 στο στάδιο της κατασκευής, 2021 – 2022

__ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Εφαρμογή περιβαλλοντικού συστήματος πιστοποίησης LEED BD+C CS v4-v4.1, 2021 – 2022

 __ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
Εφαρμογή περιβαλλοντικού συστήματος πιστοποίησης LEED BD+C CS v4-v4.1, 2021 – 2022

__ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Στρατηγικές εφαρμογής περιβαλλοντικών συστημάτων πιστοποίησης LEED και WELL, μοντελοποίηση ηλιασμού/φυσικού φωτισμού, 2020

__ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ | TPA, DIMAND SA
Βιοκλιματική μελέτη: Μελέτη και μοντελοποίηση ηλιασμού/φυσικού φωτισμού και μελέτη πρόσοψης στα πλαίσια πιστοποίησης του πρώην κτιρίου της Ελευθεροτυπίας κατά LEED, 2019-2020

__ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ
Βιοκλιματική μελέτη και μελέτη μοντελοποίησης φυσικού φωτισμού προσόψεως νέου κτιρίου του Μεγάρου Αθηνογένους και Εφαρμογή Αειφόρου Σχεδιασμού, 2018

__ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ EUROBANK | GRIVALIA MANAGEMENT S.A.
LEED Indoor Environmental Quality Monitoring
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Συνθηκών “air testing” του κτιρίου στα πλαίσια Πιστοποίησής του κατά LEED, 2020

__ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
LEED Indoor Environmental Quality Monitoring
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Συνθηκών “air testing” του  κτιρίου στα πλαίσια Πιστοποίησής του κατά LEED, 2020

 __ PIRAEUS PORT PLAZA 3 | DIMAND S.A.
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Συνθηκών και ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων για το πρώην εργοστάσιο καπνοβιομηχανίας και καπναποθηκών της «Παπαστράτος» 2016, 2017

___ PIRAEUS PORT PLAZA 2 | DIMAND S.A.
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Συνθηκών  και ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων για το παλαιό κτίριο του Λιθογραφείου, για το Διατηρητέο κτίριο καθώς και για το πρώην εργοστάσιο «Παπαστράτος» 2017, 2018