Η βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον, σχεδίαση είναι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας μας, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η λειτουργικότητα και η άνεση των ενοίκων και χρηστών των κτιρίων. Για εμάς, η ευημερία των επισκεπτών, των χρηστών και των κατοίκων είναι πρωταρχικής σημασίας, για αυτό τον λόγο στοχεύουμε στην δημιουργία άνετων και υγιεινών ζωτικών χώρων.

Η βιωσιμότητα του κελύφους του κτιρίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοση. Οι στρατηγικές μας για τον αειφόρο σχεδιασμό περιλαμβάνουν επίσης θερμική ανάλυση και ανάλυση ηλιασμού, σκίασης και φυσικού φωτισμού προκειμένου να εξισορροπηθούν οι προδιαγραφές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Στόχος είναι  η βελτιστοποίηση του κτιριακού χώρου και η ενίσχυση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Υπηρεσίες:

  • Αειφόρος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός για Κτίρια
    • ανάλυση ηλιασμού, σκίασης και φυσικού φωτισμού – προσομοίωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
    • Θερμική ανάλυση ώστε να βελτιστοποιηθούν οι στρατηγικές για ενεργειακά αποδοτικά κτιριακά συστήματα που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα.
    • Ενσωμάτωση βιοκλιματικών αρχών από τo αρχικό στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έως την ολοκλήρωση του έργου.