Η εταιρεία μας διαθέτει δικό της εξοπλισμό για μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων σε αέρα, καυσαέρια, νερά, έδαφος και αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών και αναφορών για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως:

  • Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα Κτιρίων
  • Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα
  • Ποιότητα Υδάτων και Εδάφους
  • Εκπομπές Καυσαερίων Αυτοκινήτων
  • Βιομηχανικές Εκπομπές Καυσαερίων Καμινάδων
  • Εκπομπές Καυσαερίων από Λέβητες/Καυστήρες
  • Αποτελεσματικότητα Βιομηχανικών και Αστικών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ)
  • Έκθεση Θορύβου