Η Εταιρεία ENVIROSYS Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς του περιβάλλοντος, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των νέων τεχνολογιών. Η Eταιρεία αναλαμβάνει εφαρμογές, κατασκευές, λειτουργία και συντήρηση επιστημονικών οργάνων εν γένει, συστημάτων μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων και βιομηχανικών εκπομπών (φορητά και σταθερά, μόνιμοι σταθμοί και κινητοί, δίκτυα), μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (αυτόματα βαφεία, ζυγιστήρια, κ.λ.π)

Η σειρά προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει:

• Την Εμπορία/Διάθεση επιστημονικών συσκευών & οργάνων
• Έρευνα / Σχεδιασμό ανάπτυξης λύσεων & συστημάτων
• Ειδικές μελέτες περιβάλλοντος
• Εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών και δικτύων παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Κινητό σταθμό για μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης
• Σχεδιασμό και κατασκευή λειτουργικών/υποστηρικτικών περιφερειακών συστημάτων H/W & S/W
• Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ
• Μελέτη & Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων για αεροδρόμια
• Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας,
• Ολοκλήρωση σύνθετων συστημάτων ( system integration)
• Οργάνωση/Παρακολούθηση Σύνθετων Έργων (Project Management)
• Εγκατάσταση/ Ρύθμιση /Βαθμονόμηση/ Σύνδεση Συσκευών και Σταθμών Μέτρησης
• Τεχνική Υποστήριξη πελατών
• Υπηρεσίες Service/Διακριβώσεων Συσκευών-Οργάνων πελατών
• Υπηρεσίες μετρήσεων Βιομηχανικής / Εργοστασιακής Ρύπανσης

H ENVIROSYS διαθέτει έμπειρο επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό και εκτενή τεχνογνωσία, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των Πελατών της και την καθιέρωσή της ως market leader στις αγορές στις οποίες απευθύνεται.

Η Εταιρεία αντιπροσωπεύει διακεκριμένους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού όπως:

HORIBA

Εξοπλισμός παρακολούθησης της ποιότητας αέρα/υδάτων, συστήματα ελέγχου εκπομπών αυτοκινήτων, αναλυτές εκπομπών καμινάδων, αναλυτές σωματιδίων, κ.α.

Theodor friedrichs

Μετεωρολογικός εξοπλισμός

ama instruments

Online αναλυτές BTEX, VOC

DIGITEL

Δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων

EKO

Μετρητές ηλιακής ακτινοβολίας) και αναλαμβάνει τη συντήρηση όλων των συστημάτων τους που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Trace2o

Φορητά όργανα ανάλυσης υδάτων

Arctiko

Ψυγεία, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες

Φορητά όργανα μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων, ανιχνευτές τοξικών και εκρηκτικών αερίων

Συσκευές αυτόματης τιτλοδότησης, πυκνόμετρα, διαθλασίμετρα

Πλυντήρια – στεγνωτήρια και αποστειρωτές εργαστηριακών σκευών

Όργανα μέτρησης ιδιοτήτων πετρελαιοειδών

Αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων

Εξοπλισμός παρακολούθησης αεροπορικού θορύβου, πτήσεων και περιβαλλοντικών δεδομένων