Η εταιρεία μας καλύπτει την μετά τη πώληση υποστήριξη του εξοπλισμού που προμηθεύει καθώς διαθέτει πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, οργανωμένη αποθήκη με ανταλλακτικά και αναλώσιμα και ολοκληρωμένο εργαστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία αναλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες και εφαρμογές:

  • Παρακολούθηση των δεδομένων και παραμέτρων των αναλυτών στα δίκτυα ΣΜΑΡ μέσω των εγκατεστημένων συστημάτων επικοινωνίας και σύνταξη μηνιαίων αναφορών
  • Αναβάθμιση και ενημέρωση λογισμικού συσκευών
  • Ανάπτυξη και τροποποίηση μεθόδων και προγραμμάτων μέτρησης