Η ENVIROSYS ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών θέτοντας τους εξής βασικούς άξονες και στόχους:

  • Τη διαρκή έρευνα της Αγοράς, των αναγκών των Πελατών και των Τεχνολογικών Εξελίξεων.
  • Τη διαρκή βελτίωση της Τεχνογνωσίας και της Εμπειρίας των Στελεχών της, στα γνωστικά αντικείμενα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
  • Τη δυνατότητα προσφοράς πλήρους portfolio προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Τη σταθερή συνεργασία με επιλεγμένους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Την προσφορά προϊόντων και συσκευών τα οποία συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα Διεθνή Πρότυπα και με Προδιαγραφές ακριβείας, αξιοπιστίας και ασφάλειας.
  • Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και service υψηλού επιπέδου.
  • Η εταιρεία ακολουθεί πολιτική ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, η οποία είναι στη διάθεση των διαφερόμενων μερών

Η τεχνογνωσία, η οργάνωση, καθώς και η στελέχωση της ENVIROSYS με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό έχουν συντελέσει στην δυναμική παρουσία της Εταιρείας, μέσα σε μικρό χρονικό, στους τομείς δραστηριοποίησής της.