Η ENVIROSYS διαθέτει στις εγκαταστάσεις της οργανωμένη αποθήκη με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των διαφόρων οργάνων, καθώς και εργαστήριο με τέλειο εξοπλισμό για τη συντήρηση και βαθμονόμηση των οργάνων και συστημάτων που προμηθεύει την Ελληνική αγορά.
Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς και περιέχει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά μέσα και εργαλεία για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών εντός και εκτός εργαστηρίου. Επίσης διαθέτει όλα τα απαραίτητα και χρήσιμα διαγνωστικά όργανα για τις διάφορες βαθμονομήσεις και έλεγχο των οργάνων και μηχανημάτων.
Με αυτό τον τρόπο η Εταιρεία καλύπτει την μετά την πώληση υποστήριξη, που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την ικανοποιητική παρουσία της στην αγορά.