• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG και παρακολούθηση θεσμικών αλλαγών ESG σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

Οι μηχανικοί της ENVIROSYS προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες βιώσιμου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, περιλαμβάνοντας ειδική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ESG, διαχείριση έργων και υπηρεσίες υποστήριξης της διαδικασίας πιστοποίησης κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και βαθμονόμησης της αειφόρου δόμησης LEED και WELL.

Η διεπιστημονική μας ομάδα παρέχει τις εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες:

  • Παρακολούθηση θεσμικών αλλαγών ESG σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και ολοκλήρωσης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορούν τη δραστηριότητα του εκάστοτε Πελάτη.
  • Σύνταξη Έκθεσης ESG.