Περιγραφή

Τα όργανα της σειράς LAQUAtwin προσφέρονται για μετρήσεις σε υγρά δείγματα, στερεά αλλά και σε σκόνες (μπορούν να μετρήσουν είτε απευθείας το στερεό δείγμα αν αυτό έχει μια ποσότητα υγρασίας είτε εφόσον προετοιμαστεί το δείγμα με προσθήκη νερού).

Έχουν μικρό μέγεθος, απλό και εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα μετρήσεων με ελάχιστη ποσότητα δείγματος (ακριβής ανάγνωση από μία μόνο σταγόνα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα).

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Μέτρηση οκτώ παραμέτρων όπως pH, αγωγιμότητα, ιόντα (Na +, K +, ΝΟ3, Ca2 +, iCa) και αλατότητα.
 • Νέα έκδοση για μέτρηση υπασβεστιαιμίας από δείγμα αίματος βοοειδών.
 • Εύκολη βαθμονόμηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
 • Κατασκευή αδιαπέραστη από βροχή και σκόνη, προστασία IP67.
 • Παρέχεται θήκη μεταφοράς, πρότυπο διαλύματα βαθμονόμησης, πιπέτα και μπαταρίες.

Η σειρά LAQUAtwin, Horiba αποτελείται από τα εξής μοντέλα:

 • LAQUAtwin μετρητής pH.
 • LAQUAtwin μετρητής αγωγιμότητας.
 • LAQUAtwin Salt-11 μετρητής αλατότητας.
 • LAQUAtwin Na-11 μετρητής ιόντων νατρίου.
 • LAQUAtwin K-11 μετρητής ιόντων καλίου.
 • LAQUAtwin NO3-11 μετρητής νιτρικών ιόντων για χρήση στις καλλιέργειες και το έδαφος.
 • LAQUAtwin Ca-11 μετρητής ιόντων ασβεστίου.
 • LAQUAtwin iCa μετρητής ιόντων ασβεστίου για άμεση ένδειξη υπασβεστιαιμίας από δείγμα αίματος βοοειδών, κατάλληλο για φάρμες και για κτηνιατρικές κλινικές.