Φορητοί μετρητές βαρέων μετάλλων Trace2o

Home/Εργαστηριακός Εξοπλισμός/Φορητοί μετρητές βαρέων μετάλλων Trace2o

Φορητοί μετρητές βαρέων μετάλλων Trace2o

Η ανίχνευση βαρέων μετάλλων στο πεδίο και στα ύδατα γίνεται πραγματικότητα με τα φορητά όργανα του οίκου Trace2o.

Περιγραφή

Η αρχή της μεθόδου μέτρησης βασίζεται στην ανοδική αναδιαλυτικήβολταμετρία και τα όρια ανίχνευσης των προσδιορισμών είναι συγκρίσιμαa με μεθόδους ανάλυσης όπως HG-AAS και ICP-MS.

Το κόστος αναλωσίμων και συντήρησης των συγκεκριμένων οργάνων είναι πολύ μικρό ενώ υπάρχει συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα όπως την μέθοδο EPA7063 και 7472.

Title

Go to Top