Φλογοφωτόμετρο JENWAY

Φλογοφωτόμετρο JENWAY

Το φλογοφωτόμετρο της Bibby, PFP7, αποτελεί εδώ και χρόνια μια σταθερή από άποψη ποιότητας και οικονομική λύση για όλα τα εργαστήρια.

Περιγραφή

Το φλογοφωτόμετρο του οίκου BibbyScientific–JENWAY, μοντέλο PFP7, αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο αξιόπιστη επιλογή για τον καθημερινό εργαστηριακό προσδιορισμό Na, K, Ca, Baκαι Li. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ακρίβεια, με χαμηλά όρια ανίχνευσης και επαναληψιμότητα, αποτελώντας ταυτόχρονα και οικονομική λύση για κάθε εργαστήριο.

Title

Go to Top