Πυκνόμετρα – Αλκοολόμετρα ΚΕΜ

Πυκνόμετρα – Αλκοολόμετρα ΚΕΜ

Τα πυκνόμετρα της KEMείναι δυνατό να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε εφαρμογή παρέχοντας υψηλότερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα από τον ανταγωνισμό.

Περιγραφή

Ο οίκος KEM διαθέτει πυκνόμετρα, εργαστηριακά πάγκου και φορητά, τα οποία χαρακτηρίζονται από την υψηλή ακρίβεια, τον μικρό όγκο απαιτούμενου δείγματος, τον μικρό χρόνο μέτρησης, τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και όλα αυτά σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Ο οίκος είναι από τους μοναδικούς που κατασκευάζει και τα αντίστοιχα πρότυπα βαθμονόμησης.

Title

Go to Top