Περιγραφή

Ταυτόχρονη ανίχνευση στοιχείων όπως Pb, Cd, Cr, Hg, Br σε δείγματα υγρά, στερεά και σκόνης για εφαρμογές ELV, RoHS μέσω της μεθόδου ED-XRF.

  • Μετρούμενα στοιχεία: 13Al – 92U
  • Διαθέτει ανιχνευτή τύπου SSD και DPP
  • Χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό αέρα
  • Διαθέτει κάμερα CCD
  • Μικρό σε διαστάσεις για εύκολη μεταφορά
  • Μπορεί να λειτουργήσει και με τροφοδοσία από την ενσωματωμένη μπαταρία του
  • Δυνατότητα μέτρησης στερεών, υγρών και δειγμάτων τύπου πούδρας.
  • Έλεγχος από λογισμικό μέσω σύνδεσης με Η/Υ