Περιγραφή

Η σειρά LaQua περιλαμβάνει όργανα μονών ή διπλών καναλιών που μετράνε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες παραμέτρους στην ηλεκτροχημεία όπως pH, ORP, Ion, αγωγιμότητα, αντίσταση, αλατότητα, TDS και θερμοκρασία και έως έξι παραμέτρους ταυτόχρονα.

Οι εργαστηριακοίαναλυτέςποιότητας νερού LAQUA Benchtop περιλαμβάνουν τις σειρές F-70/ DS-70 και τα εξής μοντέλα:

  • LAQUABenchtopF-71: CH.1:PH, ORP(οθόνη LCD)
  • LAQUABenchtopF-72: CH.1:PH, ORP, ION(έγχρωμη LCD οθόνη αφής)
  • LAQUABenchtopF-73: CH.1:PH, ORP, ION(έγχρωμη LCD οθόνη αφής)

CH.2: PH, ORP, ION

  • LAQUABenchtop F-74: CH.1: PH ORP ION(έγχρωμη LCD οθόνη αφής)

CH.2: COND RESI SAL TDS

  • LAQUABenchtopF-74BW: CH.1:PHORPION(οθόνη LCD)

CH.2: COND RESI SAL TDS

  • LAQUABenchtop DS-71: COND RESI SAL TDS(οθόνη LCD)
  • LAQUABenchtopDS-72: CONDRESISALTDS(έγχρωμη LCD οθόνη αφής)

 

Τα μοντέλα F-74/ DS-72της σειράς LAQUA Benchtop υποστηρίζουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές για το φαρμακευτικό καθαρό νερό: USP/ EP/ JP/ CP