Περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • ISO 9060 – secondary standard
  • Ταχύτερη απόκριση του ανιχνευτή
  • Χαμηλότερος συντελεστής θερμοκρασίας
  • Χαμηλότερες μετατοπίσεις Α και Β
  • Έξοδοι βιομηχανικού αισθητήρα
  • 5 χρόνια εγγύηση