Περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ακρίβεια <0.01ο
 • Αναγνωσιμότητα γωνίας: 0.009o
 • Ροπή 24 (12+12) Νm
 • Οπτικό πεδίο σένσορα +/- 15o
 • GPS
 • Προστασία IP65
 • Θύρα επικοινωνίας RS232

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Double arm (w/ build in GPS)
 • One Pyrheliometer mount
 • Table tripod
 • Diagnostics and control software & 3m RS-232 cable
 • 10 m power cable