Περιγραφή

Ο φορητός σταθμός παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας HIM 6000, παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης μέχρι και 12 περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Το όργανο μπορεί να ρυθμιστεί για συνεχή και ταυτόχρονη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 σε συνδυασμό με ταυτόχρονη μέτρηση διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων (μετεωρολογικών, εκρηκτικών αερίων, ακτινοβολίας, βροχόπτωσης).

Αρχή λειτουργίας: Σκέδαση φωτός (lightscattering) σύμφωνα με τα πρότυπα USEPA, OSHA