Περιγραφή

Αρχή λειτουργίας: Σκέδαση φωτός

Ο αναλυτής χρησιμοποιεί αναγνωρισμένη τεχνολογία μέτρησης οπτικής σκέδασης των μεμονωμένων σωματιδίων και είναι εξοπλισμένος με φωτεινή πηγή LED με έξοδο υψηλής σταθερότητας και μεγάλο χρόνο ζωής.

Είναι επίσης εξοπλισμένος με υποδοχέα φίλτρου για την τοποθέτηση φίλτρου (47 mm διάμετρο). Αυτό επιτρέπει τη χημική ανάλυση της σύστασης του αερολύματος. Ο αισθητήρας αερολύματος είναι ένα οπτικό φασματοφωτόμετρο το οποίο προσδιορίζει το μέγεθος του σωματιδίου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης σκεδαζόμενου φωτός Lorenz-Mie μεμονωμένων σωματιδίων.

Δυνατότητες μέτρησης: Συνεχής και Ταυτόχρονη μέτρησηPM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP και number.Οι αναλυτές είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14907 για την μέτρηση PM1, PM2.5 και EN 12341 για την μέτρηση PM10

Βασικά χαρακτηριστικά:Αυτόµατος αναλυτής μέτρησης των συγκεντρώσεων των αιωρούµενωνσωµατιδίων, ελεγχόµενος από μικροεπεξεργαστή, µε μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης.

Κλίμακες: 0-10.000 µg/m3. Μέγεθος σωματιδίων 0.18μm-18μm

Αποθήκευση μετρήσεων: Διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης μετρήσεων με χωρητικότητα ενός έτους ωριαίες μετρήσεις.

Ροή λειτουργίας: 4.8 l/min (0.3 m3/h)

Επικοινωνία: Σειριακή έξοδος RS232, LAN, Wifi, USB και προαιρετικά GPRS/UMTSmodem.

Προσφέρεται πλήρης με κεφαλή δειγματοληψίας η οποία συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα ξήρανσης (ΙΑDS- intelligentaerosoldryingsystem) το οποίο προστατεύει από ανακρίβειες στη μέτρηση που προκαλούνται από συμπύκνωση λόγω υψηλής υγρασίας.

Επιπλέον ο αναλυτής είναι εφοδιασμένος με αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης για παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών τύπου WS300-UMB εταιρείας LUFFT Γερμανίας.