Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Ιδανικό για προετοιμασία – χώνευση δειγμάτων διαφορετικού τύπου: τρόφιμα, πλαστικά, περιβαλλοντικά, μεταλλουργικά, βιολογικά, πετρελαιοειδή, μπαταρίες, καλλυντικά κλπ.
• Πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, με ρυθμιστή και έλεγχο της θερμοκρασίας και πίεσης, σύστημα εξαερισμού, και χρονοπρογράμματα.
• Θερμοκρασιακός έλεγχος της θερμοκρασίας με τεχνολογία και αισθητήρια οπτικών ινών για μεγαλύτερη ακρίβεια και αντοχή σε σχέση με τα συμβατικά αισθητήρια IR.
• Οθόνη αφής 7’’
• Διαθέτει βιβλιοθήκη μεθόδων που μπορούν να ρυθμιστούν αναλόγως και να αναπρογραμματιστούν.
• Χωρητικότητα ρότορα: 12 δοχεία των 100 ml
• Θύρες USB και RS232