Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Αναλυτής Υδραργύρου (Hg) για συνεχή παρακολούθηση στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε εσωτερικούς χώρους και βιομηχανικά αέρια – εκπομπές.
• Αρχή λειτουργίας: Ατομική Απορρόφηση με διόρθωση υποβάθρου κατά Zeeman.
• Σταθερότητα βαθμονόμησης
• Αυτόματη διόρθωση ολίσθησης μηδενός και ολίσθησης κλίμακας (zero/span).
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε rack 19’’.
• Χρόνος απόκρισης
• Ροή: 3 – 10 l/min
• Χρόνος απόκρισης: 10 – 300 sec
• Εύρος μέτρησης συγκέντρωσης: 0 – 2.000,00 ng/m3.
• Θύρες RS232, USB