Περιγραφή

Ανίχνευση S σε προϊόντα πετρελαίου (heavyoil, crudeoil, naptha, lightoil) μέσω της μεθόδου ED-XRF.

  • Σύμφωνο με τις μεθόδους ASTMD4294, ISO 8754, JISK2641/B
  • Εύρος μέτρησης: 0 – 9.9999%
  • Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος 4 – 10 ml
  • Όριο ανίχνευσης: < 5 ppm
  • Επαναληψιμότητα: < 5 ppm σε δείγμα S 1%
  • Διαθέτει μία (1) θέση μέτρησης.
  • Δυνατότητα έως και 16 καμπυλών βαθμονόμησης.
  • Διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή.
  • Διαθέτει θύρα USB για μεταφορά δεδομένων και σύνδεση με Η/Υ.