Αναλυτές εκπομπών καυσαερίων οχημάτων σειρές MEXA Horiba

Φορητοί αναλυτές καυσαερίων οχημάτων MEXA 324L/ MEXA 584L Horiba

Δυναμόμετρα οχημάτων δύο και τεσσάρων τροχών σύστημα VULCAN Horiba

Δυναμόμετρα κινητήρων σειρά DYNAS 3 Horiba

Σύστημα Driver’s Aid Horiba

Συστήματα CVS (constant volume sampler) Horiba