Αέρια Ρύπανση

 • Το MS-711N είναι ένας μοναδικός αισθητήρας παντός καιρού με πυρήνα ανιχνευτή ελεγχόμενης θερμοκρασίας, που παρέχει ακριβή δεδομένα μέτρησης ακτινοβολίας εντός του φασματικού εύρους 300nm έως 1100nm (UV-Visible-NIR).
 • Το κιτ θερμικής παρακολούθησης QRU-100 για κτίρια έχει σχεδιαστεί για επιθεωρητές κτιρίων, ειδικούς ενεργειακού ελέγχου, ερευνητές και ενεργειακούς συμβούλους. Είναι εύκολο στη χρήση, ελαφρύ και έρχεται προδιαμορφωμένο και έτοιμο για χρήση.
 • Ο αναλυτής συγκέντρωσης αερίων Picarro G2401 παρέχει ταυτόχρονη, ακριβή μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα (CO), διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4) σε μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) και ατμού νερού (H2O) σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ευαισθησία με αμελητέα μετατόπιση για την ατμοσφαιρική επιστήμη, την ποιότητα του αέρα και την ποσοτικοποίηση των εκπομπών.
 • Ο αναλυτής συγκέντρωσης αερίων Picarro G2508 παρέχει ταυτόχρονη, ακριβή μέτρηση του υποξειδίου του αζώτου (N2O), του μεθανίου (CH4), του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), της αμμωνίας (NH3) σε μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) και του νερού (H2O) σε ευαισθησία μερών ανά εκατομμύριο (ppm) με αμελητέα μετατόπιση για την επιστήμη της γεωργίας, την οικολογία και την ποσοτικοποίηση των εκπομπών.
 • Ο αναλυτής συγκέντρωσης αερίων Picarro G2509 έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κτηνοτροφία, επεξεργασία κοπριάς και μελέτες λιπασμάτων. Σε αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα, οι υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου στο περιβάλλον και η ταχέως εξελισσόμενη δυναμική της αμμωνίας μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την ακριβή μέτρηση της αμμωνίας και των αερίων του θερμοκηπίου.
 • Ο αναλυτής συγκέντρωσης αερίου Picarro SI2103 παρέχει εξαιρετικά ακριβείς και σταθερές μετρήσεις αερίου αμμωνίας (NH3). Ο αναλυτής διαθέτει χαμηλότερο όριο ανίχνευσης μερών ανά τρισεκατομμύριο (ppt) και εντυπωσιακή σταθερότητα με αμελητέα μετατόπιση για έναν ολόκληρο μήνα συνεχούς λειτουργίας.
 • Το AQ Guard είναι αναλυτής ποιότητας αέρα για παρακολούθηση της ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου, λεπτής σκόνης (μέγεθος σωματιδίων από 0,175 μm), PM 2.5, θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, PM 1, PM 4, PM 10, μέτρηση CO2, TVOC, υπολογισμός δείκτη ποιότητας αέρα και δείκτη κινδύνου μόλυνσης (με το πακέτο Indoor Air Hygiene Professional=Ι.A.H.P.).
 • Αναλυτής ποιότητας αέρα για παρακολούθηση νανοσωματιδίων (συγκέντρωση αριθμού UFP, LDSA-"Εμβαδόν επιφάνειας που εναποτίθεται στους πνεύμονες") για απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Αναλυτής ποιότητας αέρα για παρακολούθηση σωματιδίων και ρυπογόνων αερίων (PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP, SO2, NO2, O3, CO, TVOC, CO2) υπό απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένου. GPS
 • Αναλυτής ποιότητας αέρα για παρακολούθηση σωματιδίων και ρυπογόνων αερίων (PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP, SO2, NO2, O3, CO) υπό απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Αναλυτής ποιότητας αέρα για παρακολούθηση σωματιδίων (PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP) υπό απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Αναλυτής σωματιδίων για ταυτόχρονη μέτρηση PM2,5 (EN 16450, MCERTS) και PM10 (MCERTS) συμπεριλαμβανομένου PM1, PM4, TSP, CO2, TVOC. Εκτίμηση του κλάσματος PM με βάση τον άνθρακα (PMx_CE)

Title

Go to Top