Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Προσδιορισμός ελαίου στο νερό αναλυτής σεράς OCMA Horiba

Προσδιορισμός θείου σε πετρελαιοειδή αναλυτής SLFA Horiba

Προσδιορισμός S/C σε ανόργανα δείγματα σειρά ΕΜΙΑ Horiba

Αναλυτικοί Ζυγοί Precisa

Σταθερά και φορητά pH μετρά/αναλυτές ποιότητας νερού σειράς LaQua Horiba

Εργαστηριακοί αναδευτήρες Kinematica

Φασματοφωτόμετρα

Αναλυτές TOC

Αναλυτές COD, BOD

Μικροσκόπια, φυγόκεντροι (απλές, ψυχόμενες, υψηλών ταχυτήτων κ.λ.π.)

Κλίβανοι, φούρνοι, αυτόκαυστα, εργαστηριακά ψυγεία, καταψύκτες (απλοί και βαθιάς κατάψυξης), λουτρά υπερήχων, πλυντήρια εργαστηριακών εργαλείων και λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός

Καθαριστικό εργαστηριακού εξοπλισμού σε υγρή και στερεά μορφή)