Περιγραφή

Ο οίκος Castle διαθέτει όργανα μέτρησης βιομηχανικού και περιβαλλοντικού θορύβου, συστήματα μέτρησης δονήσεων, βαθμονομητές, ηχοδοσίμετρα ακριβείας και γενικής χρήσης σύμφωνα με τα πρότυπα IEC.

  • Ανάλυση ήχου σε προκαθορισμένες συχνότητες με χρήση φίλτρου οκτάβας 1/1
  • Εύρος μέτρησης 95dB
  • Εύρος συχνότητας 1Hz – 20 kHz
  • Μικρόφωνοτύπου 1 re-Polarised ½” (50mV/Pa)
  • Δυνατότητα αργής και γρήγορης μέτρησης.
  • Μετρούμενεςπαράμετροι: LSPL, LEQ, LMAX, LMIN, Peak, LEP’d, Exposure Points, Dose, Hearing Protector Calculator. 1/1 Octaves
  • Λειτουργεί με 4 AA μπαταρίες.

Συνοδεύεται από φίλτρο οκτάβας 1/1 και καλώδιο USB.