Περιγραφή

Συσκευή για παρακολούθηση της σκόνης και των αιωρούμενων σωματιδίων του οίκου DUSTSCAN Αγγλίας

Συνδυάζει τη συσκευή DustScan DS100 και φορητό PM10 δειγματολήπτη σταθμικής μέτρησης με φίλτρο αναφοράς, σε μία μονάδα για ταυτόχρονη παρακολούθηση της ροής της σκόνη και των αιωρούμενων σωματιδίων.

Ο δειγματολήπτης είναι προγραμματισμένος για συνεχόμενη λειτουργία με ροή 5 l/min για 7 ημέρες, έτσι ώστε το διάστημα δειγματοληψίας των σωματιδίων PM10 να συμπίπτει με τη συνιστώμενη διάρκεια δειγματοληψίας των αυτοκόλλητων ταινιών. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις χρειάζονται παρακολούθηση μόνο μία φορά την εβδομάδα.

Ο δειγματολήπτης μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω σύνδεσης δικτύου, αλλά έχει σχεδιαστεί και για λειτουργία με 12V μπαταρίες. Οι μπαταρίες επιτρέπουν στη μονάδα DS500X να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παροχή ρεύματος δεν είναι διαθέσιμη.