Περιγραφή

To kit εγκατάστασης PV είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα MCS και BS ΕΝ62446.

To set Περιλαμβάνει:

  • MP-01 Solar Meter
  • MS-02 Handheld solar sensor
  • USB cable
  • Sunclix test lead (Black/Red)
  • MC4 test leads (Black/Red)
  • Earth lead
  • Current Clamp
  • Μπαταρίες