Περιγραφή

Βασικά  Χαρακτηριστικά

  • Εύρος μέτρησης 0…60 m/s
  • Μέγιστο φορτίο 60 m/s
  • Ακρίβεια 0.3 m/s
  • Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -35 – +80 oC
  • Προστασία IP65
  • Συχνότητα 0 .. 600 Hz= 0… 60 m/s
  • Αναλογικές έξοδοι 0… 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 1  V