Περιγραφή

Βασικά  Χαρακτηριστικά

  • Εύρος Μέτρησης 360ο
  • Μέγιστο φορτίο 60 m/s
  • Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -35 – +80 oC
  • Ακρίβεια μέτρησης 2.5o
  • Προστασία IP65
  • Αναλογικές έξοδοι 0 … 20 mA, 4 … 20 mA