Περιγραφή

Τα φασματοφωτόμετρα αερολύματος της Palas μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του μεγέθους των σωματιδίων και της συγκέντρωσης των αερολυμάτων σε βιομηχανικές διεργασίες, το περιβάλλον, τον έλεγχο φίλτρο, κλπ ..
Η επιτυχία των συγκεκριμένων συσκευών της Palas® βασίζεται στην ανάπτυξη της μεθόδου μέτρησης με λευκή πηγή φωτός, και ανίχνευση μέσω διασποράς φωτός 90° και μία οπτικά καθορισμένη μέτρηση όγκου από το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης, ΚΙΤ.
Η οπτική αυτή μέθοδος μέτρησης εξασφαλίζει τον ακριβή προσδιορισμό της συγκέντρωσης των σωματιδίων σε εύρος που φτάνει μέχρι και τα 106 σωματίδια / cm3.

Τα φασματοφωτόμετρα αερολύματος της Palas διαθέτουν τεχνολογία T-aperture κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η πατενταρισμένη αυτή τεχνολογία οπτικών ινών επιτρέπει την αξιόπιστη οιονεί ταυτόχρονη μέτρηση δύο σημείων με μία συσκευή και σε αερολύματα που περιέχουν επιθετικές και επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Τα μοντέλα welas® digital, Inas®, Promo® και Fidas® είναι τα πιο σύγχρονα, αξιόπιστα και τεχνολογικά ανεπτυγμένα φασματοφωτόμετρα αερολυμάτων στον κόσμο.