Περιγραφή

Αρχή λειτουργίας: Φθορισμός υπεριώδους (UV fluorescence)

Εφαρμογή: Μέτρηση SO2 στον αέρα.

Κλίμακα μέτρησης: 0-0.05/0.1/0.2/0.5 ppm; αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή κλίμακας

Κατώτερο όριο ανίχνευσης: 0.5 ppb (3 sigma)

Επαναληψιμότητα: ±1.0% της πλήρους κλίμακας.

Γραμμικότητα: ±1.0% της πλήρους κλίμακας.

Απόκλιση μηδενός: <LDL/ημέρα στο κατώτατο όριο <LDL/εβδομάδα στο κατώτατο όριο.

Απόκλιση κλίμακας: <LDL/ημέρα στο κατώτατο όριο <LDL/εβδομάδα στο κατώτατο όριο.

Χρόνος απόκρισης (T90): Εντός 120 δευτερολέπτων στο κατώτατο όριο.

Ροή δείγματος: Περίπου 0.7 L/λεπτό.

Ενδείξεις οθόνης: Τιμή μέτρησης, κλίμακα, σφάλματα, μενού συντήρησης.

Σφάλματα: Κατά τη διάρκεια AIC, μήνυμα λάθος κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης του μηδενός, μήνυμα λάθους κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης κλίμακας, μήνυμα λάθους λόγο θερμοκρασίας στον καταλύτη κτλ.

Το μενού της οθόνης είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιαπωνικά.

Είσοδοι/έξοδοι: 0-1 V/0-10 V/4-20 mA, RS-232C και Ethernet

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 ℃

Τροφοδοσία: 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις: 430(W)Χ550(D)Χ221(H) mm

Βάρος: Περίπου 19 kg

Πιστοποιήσεις: DIN EN 14212 (2012), 15267-3 (2012)

TUV Rheinland Group

Rep. No. 936/21204643 / D 2006-07-07

US-EPA Automated Reference Method: RFA # 05-264-11

MCERTS