Περιγραφή

Αρχή λειτουργίας: Χημειοφωταύγεια (chemiluminescence)

Εφαρμογή: Μέτρηση NO, NO2 και NOx στον αέρα

Κλίμακα μέτρησης: 0-0.1/0.2/0.5/1.0 ppm; αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή κλίμακας.

Κατώτερο όριο ανίχνευσης: 0.5 ppb (3 sigma).

Επαναληψιμότητα: ±1.0% της πλήρους κλίμακας.

Γραμμικότητα: ±1.0% της πλήρους κλίμακας.

Απόκλιση μηδενός: <LDL/day, at lowest range ±1.0 ppb/week at lowest range.

Απόκλιση κλίμακας:<LDL/day at lowest range ±1.5 % of F.S./week.

Χρόνος απόκρισης (T90): Εντός 90 δευτερολέπτων στο κατώτατο όριο.

Ροή δείγματος: Περίπου 0.8L/λεπτό.

Ενδείξεις οθόνης: Τιμή μέτρησης, κλίμακα, ειδοποιήσεις, οθόνη συντήρησης.

Ειδοποιήσεις: Κατά τη διάρκεια AIC, μήνυμα λάθος κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης του μηδενός, μήνυμα λάθους κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης κλίμακας, μήνυμα λάθους λόγο θερμοκρασίας στον μετατροπέα κτλ.

Το μενού της οθόνης είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιαπωνικά.

Είσοδοι/έξοδοι: 0-1 V/0-10 V/4-20 mA, RS-232C και Ethernet.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 ℃

Τροφοδοσία: 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις: 430(W)Χ550(D)Χ221(H) mm

Βάρος: Περίπου 21 kg

Πιστοποιήσεις: DIN EN 14211 (2012), 15267-3 (2012)

TUV Rheinland Group

Rep. No. 936/21204643 / C 2006-10-14

US-EPA Automated Reference Method: RFA # 05-235-12

MCERTS