Περιγραφή

Αρχή λειτουργίας: Απορρόφηση στο υπέρυθρο χωρίς διασπορά (NDIR).

Εφαρμογή: Μέτρηση CO στον αέρα.

Κλίμακα μέτρησης: 0-10/20/50/100 ppm; 0-5/10/20/50 ppm; αυτόματη και χειροκίνητη επιλογή κλίμακας.

Κατώτερο όριο ανίχνευσης: 0.02 ppm (3 sigma).

Επαναληψιμότητα: ±1.0% της πλήρους κλίμακας.

Γραμμικότητα: ±1.0% της πλήρους κλίμακας.

Απόκλιση μηδενός<LDL/day at lowest range <0.2 ppm/week at lowest range.

Απόκλιση κλίμακας: <LDL/day at lowest range ±1.0% F.S./week.

Χρόνος απόκρισης (T90): Εντός 50 δευτερολέπτων στο κατώτατο όριο

Ροή δείγματος: Περίπου 1.5L/λεπτό

Ενδείξεις οθόνης: Τιμή μέτρησης, κλίμακα, σφάλματα, μενού συντήρησης.

Σφάλματα: Κατά τη διάρκεια AIC, μήνυμα λάθος κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης του μηδενός, μήνυμα λάθους κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης κλίμακας, μήνυμα λάθους λόγο θερμοκρασίας στον καταλύτη κτλ.

Το μενού της οθόνης είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιαπωνικά.

Είσοδοι/έξοδοι: 0-1 V/0-10 V/4-20 mA, RS-232C και Ethernet.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 ℃

Τροφοδοσία: 100/110/115/120/220/230/240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις: 430(W)Χ550(D)Χ221(H) mm

Βάρος: Περίπου 16 kg

Πιστοποιήσεις: DIN EN 14626 (2012), 15267-3 (2012)

TUV Rheinland Group

Rep. No. 936/21204643 / B 2006-01-05

US-EPA Automated Reference Method: RFA # 05-235-11

MCERTS