Περιγραφή

Τα μικροσκόπια – στερεοσκόπια Euromex είναι κατάλληλα για εργαστηριακή, ερευνητική και εκπαιδευτική χρήση.

Διατίθεντε με διόφθαλμη ή τριόφθαλμη κεφαλή και μπορούν να είναι ανάστροφα, πόλωσης και φθορισμού.