Περιγραφή

 • Παράμετροι καταγραφής: pH, Ca+2, Cl, K+, Na+, NH4+, NO3,Mg+2
 • Κλίμακες λειτουργίας:

Ca+2 → 0,4 – 4.000 mg/L (0,01 – 100 mmol/L)

Cl → 1,5 – 35.000 mg/L (0,05 – 1000 mmol/L)

K+ → 0,4 – 39.000 mg/L (0,01 – 100 mmol/L)

NO3 → 0,6 – 30.000 mg/L (0,01 – 500 mmol/L)

Mg+2 → 2,4 – 2.400 mg/L (0,1 – 100 mmol/L)

Na+ → 2,3 – 23.000 mg/L (0,1 – 1000 mmol/L)

NH4+ → 0,2 – 9.000 mg/L (0,01 – 500 mmol/L)

PH → 0-14 με διακριτική ικανότητα 0.01 pH

 • Ταυτόχρονη καταγραφή των παραπάνω παραμέτρων
 • Δυνατότητα επιλογής από 3 έως 8 αισθητήρες
 • Ηλεκτρόδια: επιλεκτικά ηλεκτροχημικά ηλεκτρόδια ιόντων
 • Κλίμακα λειτουργίας: -2500mV έως 2500mV
 • Διακριτική ικανότητα: 0.1mV
 • Ωμική αντίσταση: 1 έως 12 Ω
 • Χρόνος απόκρισης <1 min
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-70°C
 • Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος: 10mL
 • Ο ακροδέκτης συμπεριλαμβάνει όλα τα ηλεκτρόδια σε ένα κελί διαμέτρου 25mm και μήκους 150mm.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω θύρας USB 3
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε αρχείο .csv
 • Μαζί με το όργανο παραδίδονται:

-Πρότυπα διαλύματα βαθμονόμησης

– Καλώδιο σύνδεσης  του αναλυτή με Η/Υ

-Λαβίδα για την αφαίρεση των ηλεκτροδίων

– Θήκη βαθμονόμησης

– Θήκη μεταφοράς