Διαθλασίμετρα ΚΕΜ

Διαθλασίμετρα ΚΕΜ

Ανθεκτικά διαθλασίμετρα υψηλής ακρίβειας για κάθε εργαστήριο.

Περιγραφή

Τα διαθλασίμετρα του οίκου KEM χαρακτηρίζονται από την υψηλή ακρίβεια τους και για το μεγάλο εύρος εφαρμογών που καλύπτουν για πολλά διαφορετικά δείγματα. Εύκολα στη χρήση, διατίθενται σε πάγκου αλλά και φορητά ενώ είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανά εφαρμογή. Ο οίκος είναι από τους μοναδικούς που κατασκευάζει και τα αντίστοιχα πρότυπα βαθμονόμησης.

Τίτλος

Go to Top