Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Εύρος: 8000 – 350 cm-1
• Αναγνωσιμότητα: 0.5 cm-1
• Ακρίβεια μήκους κύματος: +/- 0.05 cm-1
• RMS: >40000 (4 cm-1 , 1min, 2150+/-50 cm-1)
• Ανιχνευτής: DLATGS
• Ταχύτητα σάρωσης: 0.8 s/scan (για 16 cm-1 αναγνωσιμότητα)
• Διαχωρισμός δέσμης: KBr με επίστρωση Ge
• Πηγή: Υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας ζωής κεραμική πηγή IR
• Δυνατότητα για απευθείας ανάλυση στερεών δειγμάτων και σκόνης χωρίς προετοιμασία του δείγματος
• Συνοδεύεται από:

  • SpectraLUM software
  • Standard sample holder
  • Standard polystyrene sample (built-in)
  • Power cable, PC connection cable
  • SpectraLUM library search module