Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Φορητός Αναλυτής Υδραργύρου (Hg) για ατμοσφαιρικό αέρα και αέρια βιομηχανικά ή φυσικά ρεύματα.
• Με επιπρόσθετο εξοπλισμό χρησιμοποιείται και για ακριβή ανάλυση στερεών και υγρών δειγμάτων και προσδιορισμό της συγκέντρωσης του Hg σε: τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, περιβαλλοντικά δείγματα, πετρελαιοειδή, βιολογικά δείγματα, φυτά, νερά, απόβλητα κ.α.
• Σύμφωνο με τους κανόνες της EPA για ανίχνευση Hg.
• Αρχή λειτουργίας: Ατομική Απορρόφηση με διόρθωση υποβάθρου κατά Zeeman.
• Μεγάλο εύρος μέτρησης.
• Λειτουργία και με μπαταρίες.
• Εύκολο στη χρήση.
• Πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης.
• Διαθέτει data logger και συνδέεται και με Η/Υ.