Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) έγινε τοποθέτηση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο σταθμός περιλαμβάνει αναλυτή μέτρησης NO, NO2 NOx και SO2 του κατασκευαστικού οίκου Horiba Europe GmbH. Παράλληλα στον σταθμό έγινε εγκατάσταση μετεωρολογικού συστήματος.

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται:

Η προμελέτη και μελέτη των υλικών και του εξοπλισμού που απαρτίζουν το σύστημα των αναλυτών, η προμήθεια του αναλυτικού συστήματος καθώς και όλου του παρελκόμενου εξοπλισμού, των απαιτούμενων υλικών εγκατάστασης και σύνδεσής τους.
Οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΛΠ σε θέματα λειτουργίας και επεξεργασίας των δεδομένων.