Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου μετεωρολογικού σταθμού καταγραφής ηλιακής ακτινοβολίας για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞHΣ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).