Δίκτυο 4 πλήρων σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, παρακολούθησης εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων για την«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»